Cận cảnh phong trào khởi nghiệp

Theo các chỉ số trong báo cáo “Chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2015-2016” (GEM Việt Nam 2015) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, mới được công bố gần đây, chất lượng khởi nghiệp ở Việt Nam không cao. Khảo sát của VCCI tại Việt Nam là một phần…

Verizon mua lại Yahoo

Tin tức này được kỳ vọng công bố chính thức hôm nay. Nó sẽ chấm dứt quá trình chào bán kéo dài hàng tháng nay, thu hút sự chú ý của nhiều cái tên nổi tiếng, như Warren Buffett hay The Daily Mail. Verizon từ lâu đã được coi là công ty có khả năng…